Néerlandais/Dans le secondaire/les animaux/les animaux de la ferme

Singulier Pluriel Traduction
het vee
bétail
het pluimvee
volaille
het rund
runderen
bœuf (Animal de la race bovine)
de stier
stieren
taureau
de koe
koeien
vache
de vaars
vaarzen
génisse
het kalf
kalveren
veau
de os
ossen
bœuf (taureau castré)
het paard
paarden
cheval
de hengst
hengsten
étalon
de merrie
merries
jument
het veulen
veulens
poulain
de ruin
ruinen
hongre
het zwijn
zwijnen
porc
het varken
varkens
cochon
de beer
beren
verrat; aussi: ours
de zeug
zeugen
truie
de big
biggen
goret
de barg
bargen
porc castré
het schaap
schapen
mouton
de ram
rammen
bélier
de ooi
ooien
brebis
het lam
lammeren
agneau
het hoen
hoenderen; hoeders
oiseau galliforme: coq, poule
de haan
hanen
coq
de hen
hennen
poule
de kip
kippen
poule
het kuiken
kuikens
poussin
de kapoen
kapoenen
capon
het ei
eieren
œuf

Parmi ces mots il y en a cinq avec un pluriel 'double' en -eren. Il existe seulement quatorze noms neutres avec un tel pluriel. Les autres sont:

been - beenderen - os
blad - bladeren - feuille
gelid - gelederen - file, rang
gemoed - gemoederen - âme
goed - goederen - bien
kind - kinderen - enfant
lied - liederen chanson
rad - raderen- roue
volk - volk(er)en - peuple