Verbs regulars modifier

trobar témer perdre sentir servir
(trouver) (craindre) (perdre) (sentir/entendre) (servir)
trobo temo perdo sento serveixo
trobes tems perds sents serveixes
troba tem perd sent serveix
trobem temem perdem sentim servim
trobeu temeu perdeu sentiu serviu
troben temen perden senten serveixen

Verbs irregulars modifier

ser estar tenir fer anar dir veure
(être) (être) (avoir) (faire) (aller) (dire) (voir)
sóc estic tinc faig vaig dic veig
ets estàs tens fas vas dius veus
és està fa va diu veu
som estem tenim fem anem diem veiem
sou esteu teniu feu aneu dieu veieu
són estan tenen fan van diuen veuen

Verbs reflexius modifier

llevar-se estimar-se més
(se lever) (préférer)
em llevo m'estimo més
et lleves t'estimes més
es lleva s'estima més
ens llevem ens estimem més
us lleveu us estimeu més
es lleven s'estimen més

Liens externe modifier