IZAN - être

oraina (présent)

NOR
naiz
haiz
da
gara
zara
zarete
dira
NOR NORI
natzai t
hatzai k/n
zai o
gatzaizki gu
zatzaizki zu
zatzaizki zue te
zaizki e


iragana (passé)

NOR
nintzen
hintzen
zen
ginen
zinen
zineten
ziren
NOR NORI
nintzai da n
hintzai a/na n
zitzai o n
gintzaizki gu n
zintzaizki zu n
zintzaizki zue te n
zitzaizki e n